Chi tiết dự án

  • Dự án HT House - không gian sống " vừa và đủ "
  • Khách hàng Mr. Hải - Mrs. Trang
  • Địa chỉ Phú Ninh - Quảng Nam
  • Diện tích 182m
  • Năm dự án 2023
Contact Me on Zalo