Chi tiết dự án

  • Dự án TD HOUSE
  • Khách hàng Anh Tuấn - Chị Duyên
  • Địa chỉ Đà Nẵng - Quảng Nam
  • Diện tích 6x27m
  • Năm dự án 2023
Contact Me on Zalo